Kultūras pasākumi Jaunjelgavā septembrī

3.-5.septembrī Sadarbībā ar Jaunjelgavas kultūras veicināšanas biedrību sarunu festivāls “LAMPA”

Līdz 16. septembrim novadnieces Kristīnes Freimanes gleznu izstāde “Mūžīgās taigas skartie audekli”. Izstādi var apskatīt otrdienās, ceturtdienā no plkst. 10.00 – 14.00 un trešdienās, piektdienāš no plkst. 16.00 līdz 20.00, sestdienās, svētdienās interesējoties Tūrisma informācijas centrā.

4. septembrī 18.00 Aizkraukles mākslas skolas Jaunjelgavas mākslas klases absolventu noslēguma darbu izstādes atklāšana “KOPĀ”

13. septembrī 13.00 Jaunjelgavas novada 2019. gada dzimušo mazuļu godināšana.

26. septembrī 18.00 Jaunjelgavas teātra izrāde E.Sniedze “Tie paši oši”, režisors Kārlis Lišmanis. Lomās: Uldis Albiņš, Aivars Balodis, Ilga Bruņeniece, Ludmila Ēvele, Kārlis Grieze, Eduards Kaļķis, Vija Ķervesa, Aina Strazdiņa, Ilmārs Stoķis, Solvita Vanaga, Rea Vovere.

29. septembrī 17.30 Zero waste darbnīca… pagatavosim mutes skalojamo līdzekli, dezodorantu un ķermeņa skrubi

108 skatījumi
Dalīties ar rakstu