Jaunjelgavā apbalvojums piešķirts 14 novadniekiem

Tradicionāli novembrī Jaunjelgavas novada kultūras namā notika svinīgs pasākums, kurā godināja novada iedzīvotājus, kas devuši ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā. Šogad ārkārtas situācijas dēļ pasākums pārcelts.

Jaunjelgavas novada dome apstiprināja apbalvojumu piešķiršanu 14 novadniekiem. Šogad domes apbalvojums “Goda zīme “Jaunjelgavas novada Goda pilsonis”” piešķirts Inārai Vilnei, novada pensionāru padomes vadītājai,  Laumai Mīlīgai, Jaunjelgavas vidusskolas direktorei,  Voldemāram Kurtišam, novada domes deputātam, un Raisai Bataragai, bijušajai pirmsskolas izglītības iestādes “Atvasīte” vadītājai.

Ar Jaunjelgavas novada  domes apbalvojumu “Jaunjelgavas novada domes Goda raksts” dome lēma apbalvot Inesi Berņu, Jaunjelgavas novada domes grāmatvedi, nekustamā īpašuma nodokļa administrētāju, Rudīti Lauriņu, Jaunjelgavas novada domes kancelejas vadītāju, novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāju, Ligitu Lejiņu, Jaun­jelgavas pirmsskolas izglītības iestādes “Atvasīte” pirmsskolas izglītības skolotāju, Ināru Auziņu, Jaunjelgavas pirmsskolas izglītības iestādes “Atvasīte” logopēdi, Astrīdu Mencendorfu, Seces pagasta kultūras nama vadītāju, Jāni Bruzgulu, Jaunjelgavas novada domes ceļu meistaru, Anitu Jegorovu, Jaunjelgavas vidusskolas sporta skolotāju, Ņinu Soveiku, Jaunjelgavas vidusskolas lietvedi, Baibu Pētersoni, Jaunjelgavas vidusskolas mūzikas skolotāju, Līgu Leitlandi, Jaunjelgavas vidusskolas matemātikas skolotāju.

Avots: www.staburags.lv

29 skatījumi
Dalīties ar rakstu