Izmaiņas domes darba kārtībā

Lai ierobežotu Covid–19 infekcijas izplatību, pamatojoties uz Jaunjelgavas novada domes 2020.gada 14.oktobra rīkojumu Nr. 2.1-2/20/38, Ministru kabineta 2020.gada 9.oktobra noteikumiem Nr. 623 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un 2020.gada 13.oktobra noteikumiem Nr. 624 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (spēkā ar 14.10.2020.), laikā no 2020.gada 26.oktobra līdz 2020.gada 31.decembrim vai citam rīkojumam

Jaunjelgavas novada domes darbinieki apmeklētājus klātienē pieņems tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņiem:

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Telefons
Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Telefons
Domes priekšsēdētājs Guntis Libeks 29243332
Pašvaldības izpilddirektors Uldis Albiņš 29122684
Kancelejas vadītāja Rudīte Lauriņa 65152352; 27020477
Kanceleja – klientu apkalpošanas centrs Agnese Rēķe un
Guna Pudule
65133656; 27020335
Finanšu un grāmatvedības nodaļa 65133645
KASE Aija Bražone 65133650; 26359222
Grāmatvede – nekustamā īpašuma nodokļa administrētāja Inese Berņa 65133650; 26359222
Grāmatvede Ūdens/kanalizācijas skaitītāju rādījumu iesniegšana
Komunālo pakalpojumu pieteikšana
Daiga Freimane 65133646; 26378650
Bāriņtiesa Sandra Vilcāne un

Santa Stoķe

26954796

26954797

Komunālās nodaļas vadītājs Juris Zirnis 26658222


Pārējo administrācijas darbinieku
kontakttālruņi šeit. 
Kase klientu apkalpošanu klātienē bez iepriekšēja pieraksta veiks divas dienas nedēļā – otrdienā un ceturtdienā, šādā darba laikā:  8:30 – 12:00    13:00 – 16:30.

Apmeklējuma laikā obligāti izmantot savus mutes un deguna aizsegus!

 

Avots: www.jaunjelgava.lv

28 skatījumi
Dalīties ar rakstu