Par turpmāko Seces pagasta pārvaldes darbu

Lai ierobežotu Covid–19 infekcijas izplatību, pamatojoties uz Jaunjelgavas novada domes 2020.gada 14.oktobra rīkojumu Nr. 2.1-2/20/38, Ministru kabineta 2020.gada 9.oktobra noteikumiem Nr. 623 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un 2020.gada 13.oktobra noteikumiem Nr. 624 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (spēkā ar 14.10.2020.), laikā no 2020.gada 15.oktobra līdz 2020.gada 20.novembrim

Jaunjelgavas novada Seces pagasta pārvalde apmeklētājus klātienē pieņems tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņiem:

  • 27843100 pārvaldes vadītājs Arnis Mencendorfs
  • 27843991 DzKN vadītājs Andrejs Tišlers
  • 28800890 pārvaldes sekretāre Kristīne Vīksna
  • 26527765 grāmatvede – kasiere Baiba Karziņina

 Kase klientu apkalpošanu klātienē veiks vienu dienu nedēļā – trešdienā, šādā darba laikā:

8:00 – 12:00    13:00 – 17:00

 Apmeklējuma laikā izmantot savus mutes un deguna aizsegus!

Avots: www.jaunjelgava.lv

32 skatījumi
Dalīties ar rakstu