Nodarbinātības Valsts aģentūra aicina mācīties attālināti